Detský tábor Artlandia

Napriek tomu, že v súčasnosti je centrom záujmu mnohých detí internet, filmy či počítačové hry, neznamená to, že sa z ich životov vytráca potreba umeleckej tvorby a sebarealizácie. Pokiaľ je dieťa obdarené umeleckým talentom, je potrebné tento talent aktívne rozvíjať a podporovať detskú fantáziu a zručnosti v danej umeleckej oblasti. V umení sa skrýva omnoho viac ako len samotné vystúpenie či predvedenie nacvičených schopností. Umenie je predovšetkým formou vzdelávania sa, ktorá však v súčasnosti zostáva nedocenenou. Prostredníctvom umenia sa deti učia zábavnou formou a častokrát bez toho, aby si to uvedomovali.

Vyjadrovať sa prostredníctvom umenia je v dnešnej dobe dôležité. Deťom to otvorí ďalší pohľad na svet a budú sa lepšie orientovať aj vo faktoch, ktoré sú častokrát len naznačené medzi riadkami. Na výtvarnom kurze si budú môcť deti osvojiť vlastný spôsob vyjadrovania sa, no zároveň naberú aj zručnosť, ktorá je v súčasnom svete preplnenom najmä teoretickými profesiami vzácnou. Tanečný a divadelný krúžok im dodá sebavedomie a guráž, s ktorou sa nebudú báť vystúpiť pred ľudí a predviesť to, čo vedia. V budúcnosti nebudú mať problém s verejnou prezentáciou a nebudú sa hanbiť diskutovať s ostatnými a ponúknuť im svoj pohľad na vec. Na športovom kurze sa priučia zdravej súťaživosti a vytvoria si pohybové návyky.

Artlandia je denný tábor pre deti od 6 do 14 rokov a zameriava sa na štyri smery: Divadlo, tanec, výtvarné umenie a šport. Sídlom táborov sú priestory 1. súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave.

Tábor Artlandia ponúka deťom priestor na získanie nových poznatkov a zručností ale aj priestor, kde zúročia svoju fantáziu a využijú či objavia svoje silné stránky. Hoci budú počas tábora rozdelení na jednotlivé kurzy, budú sa stretávať v spoločných priestoroch či už na desiatach, obedoch a olovrantoch ale aj počas spoločných aktivít celého tábora ako napríklad pri sledovaní predstavenia profesionálneho bábkového divadla, táborovom tanci, maľovaní na tvár, vonkajších hrách, súťažiach, záverečnom divadelnom predstavení, výstave a tanečnom vystúpení detí pre rodičov.

Areál a priestory detského tábora Artlandia

   Uzavretý veľký areál s novou telocvičňou vybavenou paravanovými zrkadlami na tanečný kurz, toaletami a sprchami

   Divadelné pódium pre divadelný kurz s profesionálnou zvukovou technikou

   Zrekonštruovaná výtvarná miestnosť a spoločné priestory

   Areál poskytuje aj futbalové ihrisko a veľký zrenovovaný priestor pre iné vonkajšie aktivity a hry

    Okrem príjemných priestorov je areál vybavený kvalitným a čistým sociálnym zariadením. Priestory v ktorých sa tábor koná, budú denne upratované a dôkladne čistené

Výhody tábora Artlandia

   Počas celého týždňa aj počas záverečného vystúpenia bude zabezpečená fotodokumentácia a videodokumentácia, ktorú následne spracujeme a výsledné video a fotografie pre vás nahráme na zaheslované online úložisko

   Počas celého týždňa je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a neustály pitný režim. Náš dodávateľ obedov dbá na vyváženú stravu. Používa len výberových dodávateľov surovín na čerstvé mäso, denne čerstvú zeleninu a ovocie. Vo varení dodržiava moderné spôsoby a teda nepoužíva múku, chemické zahusťovadlá a rôzne dochucovadlá. Používa výhradne čerstvú zeleninu a teda v jedlách nenájdeme, chemicky čistenú a pranú zeleninu bez výživových látok. V prípade najrôznejších diét, intolerancií a alergií nás neváhajte upozorniť a my vám spoločne zabezpečíme jedlo podľa požiadaviek

  Limitovaný počet detí na jeden kurz. Tábor Artlandia dbá na kvalitu poskytnutých služieb a starostlivosť o deti a dodržuje stanovený limit 12 detí na jeden kurz

   Doplnkový program pre deti ako profesionálne divadelné predstavenie, maľovanie na tvár a vonkajšie športové a zábavné atrakcie a aktivity agentúry a ďalšie

   Divadelný, tanečný a výtvarný kurz má záverečný výstup. Divadelné predstavenie, tanečné vystúpenie a slávnostná výstava určite poteší každého rodiča. Pre športovcov je pripravené záverečné vyhodnotenie a prekvapenie na konci týždňa spojené so športovou, kvízovou a interaktívnou olympiádou pre deti. Zároveň sa všetky deti zapoja do spoločného táborového tanca, ktorý predstavia rodičom v rámci vystúpenia

   Starostlivo vyberaní lektori. Všetci lektori umeleckých kurzov Artlandia sú študentami alebo absolventmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave či inej školy s umeleckým zameraním, ktorá ponúka v umeleckom odbore kvalitnú teoretickú aj praktickú nadstavbu. Lektori majú skúsenosti s prácou s deťmi a viedli už mnohé lekcie, workshopy a detské tábory. Športový kurz Artlandia vedie aktívne športujúci lektor s teoretickými a praktickými poznatkami z viacerých druhov športu.

   Každé dieťa v tábore má možnosť vyrobiť si a odniesť domov ako spomienku táborové tričko už v cene tábora

Viac albumov s fotografiami z denných letných táborov Artlandia nájdete v Portfóliu

Vyberte si z ponuky kurzov

Divadelný kurz

Na divadelnom kurze pripravujú deti spoločne s lektorom premiéru originálneho divadelného predstavenia. Divadelníci si počas týždňa okrem praktických cvičení osvoja poznatky aj z teórie divadla. Budú spoločne tvoriť najskôr krátke cvičenia a scénky v menších skupinách a ako celá skupina budú spolu s lektorom chystať veľkú divadelnú inscenáciu vrátane tematickej hudby, efektov, scény, kostýmov a rekvizít. Osvoja si základy javiskovej reči a základy herectva. Účastník divadelného kurzu Artlandia získa mnohé skúsenosti vo verbálnom aj neverbálnom prejave a spoločne s lektorom môže prekonať aj niektoré bariéry (napríklad boj s trémou, tiché rozprávanie).
Divadlo učí deti spôsob ako sa začleniť do kolektívu prostredníctvom svojej postavy v divadelnej hre a súčasne ako sa zodpovedne pripraviť a zahrať svoju rolu v pripravovanom predstavení. Pri tvorbe predstavenia lektori berú do úvahy aj to, že každá skupina je individuálna, či už z hľadiska vekového zloženia alebo iných skúseností s divadlom, a preto sa snažia vytvoriť vždy iný originálny príbeh, ktorý je na mieru šitý danej skupine. Každá inscenácia prezentovaná pred rodičmi bude preto originálnym a jedinečným kusom celotýždňovej tvorby detí. Divadelný kurz je určený pre deti vo veku 7 – 14 rokov.

Tanečný kurz

Tanečný kurz je pre všetky deti, ktoré milujú pohyb. S lektorkou si počas týždňa vyskúšajú hneď niekoľko tanečných štýlov, vrátane klasických ako sú balet či tradičný ľudový tanec. Tanečníci a tanečníčky získajú základy koordinácie, vyskúšajú si cvičenia na rytmiku a budú pracovať v skupinkách na rôznych cvičeniach ale aj tanečných hrách, ktoré budú prepojené s hudbou. Od začiatku týždňa sa v kurze venujú choreografiám, ktoré sú vždy iné a prispôsobené na mieru danej skupine detí. Spolu s tancom je častokrát spojený aj scénický prejav v jednotlivých choreografiách a preto spolu s lektorom pracujú na všetkých stránkach choreografie detailne.
Deti vďaka svojej celotýždňovej práci pripravia veľké tanečné vystúpenie, ktoré bude ukážkou všetkého, čo sa počas týždňa naučili. Okrem svojho vystúpenia mávajú niekedy možnosť spolupracovať aj s divadelným kurzom na tanečných scénach inscenácie. Tanečný kurz je určený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.

Výtvarný kurz

Mladí výtvarníci si vyskúšajú hneď niekoľko rôznych techník, ktoré sa používajú vo výtvarnom ale aj úžitkovom umení. Budú pracovať podľa stanovených technických postupov, no zároveň budú mať priestor na prejavenie svojej fantázie pri voľných zadaniach.
Pre deti je to skvelá príležitosť ako nahliadnuť na určenú tému vlastnými očami a zobraziť ju subjektívnym spôsobom. Ich práce nebudú hodnotené, no spolu s lektorkou ich budú spoločne rozoberať a baviť sa o nich. Zdokonalia sa v praktických zručnostiach ale dozvedia sa viac aj z dejín umenia, ukážu si známe umelecké diela, o ktorých budú spolu diskutovať či zhotovovať repliky.
Hlavným cieľom výtvarného kurzu je tvorba materiálu na slávnostnú vernisáž, počas ktorej rodičom svoje diela na konci týždňa predstavia. Súčasne nahliadnu aj do tajov scénografie pri spolupráci s divadelným kurzom, ktorému pomôžu vytvoriť kulisy na záverečné divadelné predstavenie. Výtvarný kurz je určený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.

Športový kurz

Hoci športy tematicky nespadajú do konceptu umeleckého tábora, chceme aby mali šancu Artlandiu navštíviť aj deti, ktoré milujú pohyb a šport. Obsahom športového kurzu bude oboznámenie sa hneď s niekoľkými druhmi športu od úplnych základov až po vzájomnú súťaž v danej športovej disciplíne, kde si deti otestujú svoje nadobudnuté znalosti. Spoločne si vyskúšajú niekoľko známejších športových aktivít ako florbal, volejbal, futbal, pingpong či bedminton ale aj menej známe aktivity ako petang, mölky, kroket, obľúbenú streľbu z luku a ďalšie. Okrem športov a hier nebude chýbať ani každodenný veľký ranný strečing spojený s detskou yogou a po dlhšej rozcvičke sa odreagujú na zábavnom behu cez prekážky. Na konci týždňa bude pripravená celodenná športová a interaktívna olympiáda s prekvapením, ktorá bude zároveň aj výstupnou ukážkou toho, čo sa deti za celý týždeň v tábore naučili. Športový kurz je vhodný pre deti vo veku 6 – 14 rokov a je určený rovnako ako pre dievčatá aj pre chlapcov, nakoľko počas celého týždňa skúšajú rôzne druhy športov.

Vyberte si z ponuky turnusov

FIRST MINUTE! Zakúpte si tábor do 31. decembra 2019 a získajte € 15.00 zľavu z ceny turnusu.

Akcia 1!  Prineste so sebou svojho bratčeka či sestričku alebo kamaráta či kamarátku a každý z Vás dostáva € 10.00 zľavu z ceny turnusu.

Akcie a zľavy nie je možné kombinovať. Pokiaľ nemáte záujem o týždenný turnus v tábore Artlandia. Cena za jeden deň je € 30.00.

Pokiaľ nie je ramček s informáciami označený ako „OBSADENÉ“ a vyfarbený „červenou farbou“. Je daný turnus voľný a dostupný k prihláseniu detí.

Divadelný kurz

Termín: 17. - 21. február 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1 jarný

Tanečný kurz

Termín: 17. - 21. február 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1 jarný

Výtvarný kurz

Termín: 17. - 21. február 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1 jarný

Športový kurz

Termín: 17. - 21. február 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1 jarný

Vyberte si z ponuky turnusov

Denné letné tábory Artlandia budú! Sme pripravení a tešíme sa na vaše prihlášky.

FIRST MINUTE! Zakúpte si tábor do 28. februára 2020 a získajte € 15.00 zľavu z ceny turnusu.

AKCIA 1! Zakúpte viac ako 1 turnus pre Vaše dieťa a získajte € 10.00 zľavu z ceny každého ďalšieho zakúpeného turnusu.

AKCIA 2! Prineste so sebou svojho bratčeka či sestričku alebo kamaráta či kamarátku a každý z Vás získa € 10.00 zľavu z ceny turnusu. Obidve alebo viaceré deti musia byť prihlásené do rovnakého turnusu pre uplatnenie zľavy.

Akcie a zľavy nie je možné kombinovať. Pokiaľ nemáte záujem o týždenný turnus v tábore Artlandia. Cena za jeden deň je € 30.00.

Pokiaľ nie je ramček s informáciami označený ako „OBSADENÉ“ a vyfarbený „červenou farbou“. Je daný turnus voľný a dostupný k prihláseniu detí. Aktuálny počet prihlásených detí zverejňujeme v sekcii Novinky.

Divadelný kurz

Termín: 13. - 17. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Tanečný kurz

Termín: 13. - 17. júl 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Výtvarný kurz

Termín: 13. - 17. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Športový kurz

Termín: 13. - 17. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Divadelný kurz

Termín: 20. - 24. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Tanečný kurz

Termín: 20. - 24. júl 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Výtvarný kurz

Termín: 20. - 24. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Športový kurz

Termín: 20. - 24. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Divadelný kurz

Termín: 27. - 31. júl 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Tanečný kurz

Termín: 27. - 31. júl 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Výtvarný kurz

Termín: 27. - 31. júl 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Športový kurz

Termín: 27. - 31. júl 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Divadelný kurz

Termín: 3. - 7. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Tanečný kurz

Termín: 3. - 7. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Výtvarný kurz

Termín: 3. - 7. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Športový kurz

Termín: 3. - 7. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Divadelný kurz

Termín: 10. - 14. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Tanečný kurz

Termín: 10. - 14. august 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Výtvarný kurz

Termín: 10. - 14. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Športový kurz

Termín: 10. - 14. august 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Divadelný kurz

Termín: 17. - 21. august 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Tanečný kurz

Termín: 17. - 21. august 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Výtvarný kurz

Termín: 17. - 21. august 2020 OBSADENÉ

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Športový kurz

Termín: 17. - 21. august 2020 Cena: € 130.00

Kapacita: 12 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Vyplňte prihlášku do tábora

Zvolený kurz: *

Termín turnusu: *

Tábor sa koná na: Bajkalská 20, Bratislava - Ružinov (areál 1. súkromného gymnázia)

Vypĺňa rodič: *Vypĺňa dieťa: *


Ako ste sa o nás dozvedeli?

Do tábora idem v rovnakom turnuse s kamarátom/kamarátkou alebo súrodencom a chcem si uplatniť zľavu € 10.00. V prípade, že sa nejedná o rovnaký turnus, nedá sa uplatniť zľava:

Dieťa prihlasujem na dva turnusy a chcem si uplatniť zľavnenú sumu € 240.00:

Chcem si uplatniť € 15.00 vernostnú zľavu, ktorú som obdržal v práci a som zamestnancom spoločnosti:

V prípade, že si objednáte a uhradíte jarný tábor do 31. decembra 2020 a letný tábor do 28. februára 2020. Uplatníme Vám automaticky € 15.00 first-minute zľavu. Po zakúpení tábora od 1. 3. 2020 platí štandardná cenníková suma.

V prípade, že si plánujete faktúru z detského tábora uplatniť v zamestnaní v rámci benefitov zamestnávateľa. Prosím, napíšte nám po skončení tábora e-mail a my Vám vystavíme potvrdenie podpísané konateľom.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a prečítal/a som si informácie ochrany osobných údajov: *

Súhlasím so zaslaním informácií o vypísaní nových termínov tábora Artlandia na nasledujúci rok (max. 1x do roka) a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby pre IS Marketing: *

Súhlasím s vyhotovením fotografií, videa a ich použitím na propagačné účely detskej eventovej agentúry Artlandia a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby so spracúvaním fotografií a videí: *

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami tábora Artlandia a prečítal/a som si ich: *