Detský tábor Artlandia

V súčasnej dobe je fantázia detí nahrádzaná hrami, seriálmi či filmami a ich záujmom sa teda prirodzene stali virtuálne technológie. Doba sa posunula a mobil, počítač či internet sú v súčasnosti skutočne potrebné. To ale neznamená, že sa z našich životov vytráca potreba po kultúre, po umeleckých zážitkoch, ktoré nám vo voľnom čase prinášajú radosť.

Pokiaľ je dieťa obdarené umeleckým talentom, treba ho aktívne rozvíjať a podporovať jeho fantáziu a zručnosti v danej umeleckej oblasti. V umení sa skrýva omnoho viac ako len samotné vystúpenie či predvedenie nacvičených schopností. Umenie je predovšetkým formou vzdelávania sa, ktorá však v súčasnosti zostáva nedocenenou. Využíva zábavnú formu a deti sa učia častokrát bez toho aby o tom vôbec vedeli. Využívajú svoju fantáziu, a nie sú nútené riadiť sa skostnatenými dlhoročnými postupmi, ktoré sú v školskom systéme. Práve naopak, umelecká činnosť poskytuje deťom možnosti nájsť si vlastnú prirodzenejšiu cestu a všetko sa tak pre nich stáva jednoduchšie a zábavnejšie.

Vyjadrovať sa prostredníctvom umenia je v dnešnej dobe dôležité. Deťom to otvorí ďalší pohľad na svet a budú sa lepšie orientovať aj vo faktoch, ktoré sú častokrát len naznačené medzi riadkami. Na výtvarnom krúžku si budú môcť osvojiť vlastný spôsob vyjadrovania sa, no zároveň naberú aj zručnosť, ktorá je v súčasnom svete preplnenom najmä teoretickými profesiami vzácnou. Tanečný a divadelný krúžok im dodá sebavedomie a guráž, s ktorou sa nebudú báť vystúpiť pred ľudí a predviesť to, čo vedia. V budúcnosti nebudú mať problém verejnosti prezentovať svoje názory a nebudú sa hanbiť diskutovať s ostatnými a ponúknuť im svoj pohľad na vec.

Artlandia je denný tábor pre deti od 5 do 14 rokov a zameriava sa na štyri smery: Divadlo, tanec, výtvarné umenie a šport. Sídlom tábora počas leta sú priestory 1. súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Bajkalskej 20 v Bratislave.

Tábor Artlandia ponúka deťom priestor na získanie nových poznatkov a zručností ale aj priestor, kde zúročia svoju fantáziu a využijú či objavia svoje silné stránky. Hoci budú počas tábora rozdelení na jednotlivé kurzy, budú sa stretávať v spoločných priestoroch či už na desiatach, obedoch a olovrantoch ale aj počas spoločných aktivít celého tábora ako napríklad pri sledovaní predstavenia profesionálneho bábkového divadla, táborovom tanci, maľovaní na tvár, vonkajších hrách, súťažiach, záverečnom divadelnom predstavení, výstave a tanečnom vystúpení detí pre rodičov.

Areál a priestory detského tábora Artlandia

   Uzavretý veľký areál s novou telocvičňou vybavenou paravanovými zrkadlami na tanečný kurz, toaletami a sprchami

   Originálne a skutočné divadelné pódium pre divadelný kurz s profesionálnou technikou

   Novoprerobená výtvarná miestnosť a spoločenské priestory

    Areál poskytuje aj futbalové ihrisko a veľký zrenovovaný priestor pre iné vonkajšie aktivity a hry

    Okrem príjemných priestorov je areál vybavený kvalitným a čistým sociálnym zariadením. Priestory v ktorých sa tábor koná, budú denne upratované a dôkladne čistené

Výhody tábora Artlandia

    Počas celého týždňa aj počas záverečného vystúpenia bude zabezpečená fotodokumentácia a videodokumentácia, ktorú následne spracujeme a výsledné video a fotografie pre vás nahráme na zaheslované online úložisko

   Počas celého týždňa je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a neustály pitný režim. Náš dodávateľ obedov dbá na vyváženú stravu. Používa len výberových dodávateľov surovín na čerstvé mäso, denne čerstvú zeleninu a ovocie. Vo varení dodržiava moderné spôsoby a teda nepoužíva múku, chemické zahusťovadlá a rôzne dochucovadlá. Používa výhradne čerstvú zeleninu a teda v jedlách nenájdeme mrazenú zeleninu, chemicky čistenú a pranú zeleninu bez výživových látok alebo vopred krájanú zeleninu. Disponuje vlastnou BIO záhradkou, bez chemických postrekov, hnojenou len vlastným BIO kompostom. Pestuje si čerstvé bylinky a rôzne druhy zeleniny ako napríklad: cuketa, tekvica, paradajka, baklažán, uhorka, kukurica, citrón, a iné. V prípade najrôznejších diét, intolerancií a alergií nás neváhajte upozorniť a my vám spoločne zabezpečíme jedlo podľa požiadaviek

   Limitovaný počet detí na jeden kurz. Tábor Artlandia dbá na kvalitu poskytnutých služieb a starostlivosť o deti a dodržuje stanovený limit 10 detí na jeden kurz

   Doplnkový program pre deti ako profesionálne divadelné predstavenie, maľovanie na tvár a ďalšie

   Divadelný, tanečný a výtvarný kurz má záverečný výstup. Divadelné predstavenie, tanečné vystúpenie a slávnostná výstava určite poteší každého rodiča. Pre športovcov je pripravené záverečné vyhodnotenie a prekvapenie

   Starostlivo vyberaní lektori. Všetci lektori umeleckých kurzov Artlandia sú študentmi alebo absolventmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave či inej školy s umeleckým zameraním, ktorá ponúka v umeleckom odbore kvalitnú teoretickú aj praktickú nadstavbu. Lektori majú skúsenosti s prácou s deťmi a viedli už mnohé lekcie, workshopy a detské tábory. Športový kurz Artlandia vedie aktívne športujúci lektor s teoretickými a praktickými poznatkami z viacerých druhov športu

    Každé dieťa v tábore má možnosť vyrobiť si a odniesť domov ako spomienku táborové tričko už v cene tábora

Viac albumov s fotografiami z denných letných táborov Artlandia nájdete v Portfóliu

Vyberte si z ponuky kurzov

Divadelný kurz

Na divadelnom alebo aj dramatickom kurze dostane každé prihlásené dieťa možnosť zahrať si v pripravovanom predstavení pre rodičov.  Divadelníci si počas týždňa okrem praktických cvičení osvoja poznatky aj z histórie či teórie divadla. Budú spoločne tvoriť najskôr scénky v menších skupinách a ako celá skupina budú spolu s lektorkou chystať veľkú divadelnú inscenáciu. Osvoja si základy javiskovej reči a základy herectva. Dieťa na divadelnom kurze má predpoklad získať sebavedomie vo verbálnom prejave ale aj prekonať niektoré bariéry (napríklad boj s trémou, tiché rozprávanie).
Divadlo je pre deti formou ako sa začleniť do kolektívu prostredníctvom svojej postavy v divadelnej hre a súčasne ako si zodpovedne splniť a zahrať svoju rolu. Pri tvorení predstavenia lektorka dáva priechod fantázii detí, preto sa nesnaží deti vsadiť do konkrétnych rolí ale necháva im priestor vytvoriť si vlastný originálny príbeh, v ktorom si každý nájde svoju rolu a teda svoje miesto. Každá inscenácia prezentovaná pred rodičmi bude preto originálnym a jedinečným kusom.

Tanečný kurz

Tanečný kurz je pre všetky deti, ktoré milujú pohyb. S lektorkou si počas týždňa vyskúšajú hneď niekoľko tanečných štýlov, vrátane klasických ako sú balet či tradičný ľudový tanec. Okrem toho sa  dozvedia aj niečo z histórie tohto druhu umenia, ako tanec vznikal a aké sú jeho súčasné podoby.
Tanečníci a tanečníčky získajú základy koordinácie, vyskúšajú si cvičenia na rytmiku a budú pracovať v skupinkách na rôznych cvičeniach ale aj tanečných hrách, ktoré budú veľa krát prepojené aj s hudbou i spevom.
Deti pripravia veľké tanečné vystúpenie, ktoré bude ukážkou všetkého, čo sa počas týždňa naučili a okrem svojho vystúpenia budú spolupracovať aj s divadelným kurzom na tanečných scénach inscenácie.

Výtvarný kurz

Mladí výtvarníci si vyskúšajú hneď niekoľko rôznych techník, ktoré sa používajú vo výtvarnom ale aj úžitkovom umení. Budú pracovať podľa stanovených technických postupov, no zároveň budú mať priestor na prejavenie svojej fantázie pri voľných zadaniach.
Pre deti je to skvelá príležitosť ako nahliadnuť na stanovenú tému vlastnými očami a zobraziť ju svojim spôsobom. Ich práce nebudú hodnotené, no spolu s lektorkou ich budú spoločne rozoberať a baviť sa o nich. Zdokonalia sa v praktických zručnostiach ale dozvedia sa viac aj z dejín umenia, ukážu si známe umelecké diela, o ktorých budú spolu diskutovať.
Hlavným cieľom výtvarného kurzu však bude tvorba materiálu na slávnostnú výstavu, počas ktorej rodičom svoje diela predstavia. Súčasne nahliadnu aj do tajov scénografie pri spolupráci s divadelným kurzom, ktorému pomôžu zaobstarať kulisy.

Športový kurz

Športový kurz je novinkou medzi táborovou ponukou Artlandie a hoci tematicky nezapadá do konceptu umeleckých aktivít, chceme aby mali šancu Artlandiu navštíviť aj deti ktoré doslova milujú pohyb a šport. Nebude to však iba o tom, že lektor hodí deťom loptu a začnú sa blázniť. Obsahom športového kurzu bude oboznámenie sa hneď s niekoľkými druhmi športu, klasickými ako futbal, volejbal, ping pong či bedminton ale aj menej známymi ako petang, nohejbal či indiaka. Pod vedením lektora si okrem športovania vyskúšajú aj prípravu veľkej hry s rôznymi disciplínami, na ktorej sa budú môcť zúčastniť aj deti z iných kurzov.

Vyberte si z ponuky turnusov

FIRST MINUTE! Zakúpte si tábor do 28. februára 2019 a získajte € 15.00 zľavu z ceny turnusu.

Akcia 1! Zakúpte 2 turnusy pre vaše dieťa a zaplaťte spolu iba € 230.00 za obidva turnusy.

Akcia 2!  Prineste so sebou svojho bratčeka či sestričku alebo kamaráta či kamarátku a každý z Vás dostáva € 10.00 zľavu z ceny turnusu.

Akcie a zľavy nie je možné kombinovať.

Pokiaľ nie je ramček s informáciami označený ako „OBSADENE“ a vyfarbený „červenou farbou“. Je daný turnus voľný a dostupný k prihláseniu detí.

Divadelný kurz

Termín: 8. - 12. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Tanečný kurz

Termín: 8. - 12. JÚL 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Výtvarný kurz

Termín: 8. - 12. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Športový kurz

Termín: 8. - 12. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 1

Divadelný kurz

Termín: 15. - 19. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Tanečný kurz

Termín: 15. - 19. JÚL 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Výtvarný kurz

Termín: 15. - 19. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Športový kurz

Termín: 15. - 19. JÚL 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 2

Divadelný kurz

Termín: 22. - 26. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Tanečný kurz

Termín: 22. - 26. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Výtvarný kurz

Termín: 22. - 26. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Športový kurz

Termín: 22. - 26. JÚL 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 3

Divadelný kurz

Termín: 29. JÚL - 2. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Tanečný kurz

Termín: 29. JÚL - 2. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Výtvarný kurz

Termín: 29. JÚL - 2. AUGUST 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Športový kurz

Termín: 29. JÚL - 2. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 4

Divadelný kurz

Termín: 5. - 9. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Tanečný kurz

Termín: 5. - 9. AUGUST 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Výtvarný kurz

Termín: 5. - 9. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Športový kurz

Termín: 5. - 9. AUGUST 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 5

Divadelný kurz

Termín: 12. - 16. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Tanečný kurz

Termín: 12. - 16. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Výtvarný kurz

Termín: 12. - 16. AUGUST 2019 OBSADENÉ

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Športový kurz

Termín: 12. - 16. AUGUST 2019 Cena: € 130.00

Kapacita: 10 detí

Bajkalská 20, Bratislava Turnus: 6

Vyplňte prihlášku do tábora

Zvolený kurz: *

Termín turnusu: *

Tábor sa koná na: Bajkalská 20, Bratislava - Ružinov (areál 1. súkromného gymnázia)

Vypĺňa rodič:Vypĺňa dieťa:


Ako ste sa o nás dozvedeli?

Do tábora idem v rovnakom turnuse s kamarátom/kamarátkou alebo súrodencom a chcem si uplatniť zľavu € 10.00:

Dieťa prihlasujem na dva turnusy a chcem si uplatniť zľavnenú sumu € 230.00:

Chcem si uplatniť € 15.00 vernostnú zľavu, ktorú som obdržal v práci a som zamestnancom spoločnosti:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a prečítal/a som si informácie ochrany osobných údajov:

Súhlasím so zasielaním noviniek ohľadom tábora Artlandia (max. 1x do roka) a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby pre IS Marketing:

Súhlasím s vyhotovením fotografií, videa a ich použitím na propagačné účely detskej eventovej agentúry Artlandia a prečítal/a som si súhlas dotknutej osoby so spracúvaním fotografií a videí:

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami tábora Artlandia a prečítal/a som si ich: